Frågor & svar

VAD ÄR PAINTBALL?Paintball är ett roligt och spännande sätt att umgås som praktiseras av kvinnor och män i alla åldrar världen över. Alla kan delta på lika villkor då paintball främst ställer krav på lagarbete och list, inte löpförmåga eller pricksäkerhet.

HUR SPELAR MAN?I en typisk paintballmatch startar lagen i varsinn ände av banan och på instruktörens tecken sprider man ut sig över banan och försöker hitta motståndarna. Reglerna är enkla, träffa motståndarna innan de träffar dig.


Man skjuter färgkulor på varandra med luftdrivna markörer. Färgkulan består av ett gelatinhölje fyllt med  biologiskt nedbrytbar färg. När bollen träffar, brister höljet och lämnar en färgfläck på kläderna som markerar att du är ute ur spelet.


Det lag som först får samtliga medlemmar utskjutna förlorar. Önskas mer variation kan våra instruktörer berätta om andra spelformer.

SÄKERHETSom i alla aktiviteter är det viktigt att ingen gör sig illa och säkerheten är alltid det viktigaste. All utrustning och boll införskaffas från stora och erkända märken för att garantera funktion och skydd. Ni följs av en instruktör under hela besöket som ser till att säkerhetsreglerna efterlevs.


Masken skall alltid bäras utanför säkerhetszonen

Markören skall säkras och förses med pip-påse innan man får gå in i säkerhetszonen


Så länge säkerhetsreglerna följs är paintball en säker aktivitet.

HUR GÅR DET TILL?Ni hälsas välkommen av vår instruktör som hjälper er prova ut en skyddsoverall och mask. Efter detta går vi till säkerhetszonen där instruktören går igenom säkerhetsreglerna.


När alla förstått reglerna går instruktören genom markörens funktioner och berättar hur spelet kommer att gå till. När alla frågor är besvarade delas ni in i lag och spelet kan börja. Instruktören befinner sig hela tiden på banan med er och ser till att säkerhetsreglerna efterlevs.


Spelare som blir träffad skriker högt och tydligt "träff" och sträcker upp markören i luften för att visa motståndarna att man är ute. Spelaren går sedan med markören ovanför sitt huvud till säkerhetszonen och väntar till matchen är slut. Säkerhetszonen är skyddad av nät så man kan se resten av matchen utan att riskera att bli träffad.

VILKA SKYDD HAR MAN?


I hyran ingår skyddsmask, overall, halsskydd och handskar. Detta ger ett fullgott skydd men vill man undvika att få färg i håret kan man komplettera med en tunn mössa eller keps.


Man kan bära glasögon under masken, men då dessa lätt kan bli immiga rekomenderar vi istället linser.


Under overallen bär man lämpligast oömma gymnastikkläder. Färgen vi använder är biologiskt nedbrytbar och tvättbar.


På fötterna bär man vanliga träningsskor.

VÅR MARKÖR

Markören FT-12 från den välrenommerade tillverkarenTippmann är en av världens mest pålitliga och lättanvända paintballmarkörer. Dess enkla konstruktion gör att nybörjare snabbt kan komma igång och spela utan att behöva lära sig krångliga funktioner eller handgrepp.


Markören är semiautomatisk vilket betyder att den skjuter bollar lika snabbt som man trycker på avtryckaren.